My First Bootstrap 4 Page

Resize this responsive page to see the effect!

Online Boekhoudsoftware basisfunctionaliteit ZZP en klein MKB

Online Boekhoudsoftware basisfunctionaliteit ZZP en klein MKB > Softwarepakketten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van online boekhoudsoftware voor de categorie ZZP en Klein MKB en de ondersteuning van basisfunctionaliteit. Het grooboek wordt standaard als aanwezig verondersteld. De basisfuncties zijn vervolgens:

  • Debiteuren en crediteuren; voor onder andere het bijhouden van openstaande posten;
  • Elektronische BTW-aangifte direct vanuit de boekhoudsoftware naar de Belastingdienst. Dus geen cijfers handmatig overnemen.
  • Facturering; facturen samenstellen en versturen (minimaal in PDF).
  • Herinneringen; betalingsherinneringen en aanmaningen samenstellen en versturen (per email).
  • Afschrijvingen; oftewel een vaste activa administratie van middelen waarover afgeschreven wordt.
  • Budgettering; verwachte opbrengsten en uitgaven en (gedurende de loop van jaar) afzetten tegen de werkelijke opbrengsten en uitgaven.

U kunt zelf de basisfuncties selecteren die u belangrijk vindt.

Leverancier / naam pakket Grootboek
Uitleg...
Debi-, crediteuren BTW aangifte via SBR Elektronisch bankieren Facturering Herinneringen Afschrijvingen Budgettering
  Selecteer Selecteer Selecteer Selecteer Selecteer Selecteer Selecteer Selecteer
Softwareleverancier A
Boekhoudpakket Algemeen
Algemeen boekhoudpakket
Softwareleverancier A
Boekhoudpakket Speciaal
Boekhouden, Factureren, Urenregistratie en meer!

Aantal softwarepakketten [ 2 ]