My First Bootstrap 4 Page

Resize this responsive page to see the effect!

Functies projectmanagement met api

Pagina 43 > Functies projectmanagement met api

Een aantal functionaliteiten en eigenschappen van projectmanagementsoftware zijn hieronder op een rij gezet:

 • Relatiebeheer en acquisitie;
  Onderverdeeld naar:
  Relatiebeheer
  Offertebeheer
  Contractbeheer
  Raamcontracten
  Prijsafspraken
  Klachtenregistratie
     
 • Begroting;
  Onderverdeeld naar:
  Begroting verbijzonderen (naar personeel, materieel, materiaal en uitbesteden).
  Meerdere begrotingen (Zoals meerdere versies)
  Berekening opslagen
     
 • Plannen en voortgang;
  Onderverdeeld naar:
  Plannen resources in de tijd
  Planning grafisch weergeven via Gantt Chart (strokenplanning)
  Controle op beschikbaarheid resources
  Mijllpalen volgen
    
 • Online samenwerken;
  Onderverdeeld naar:
  (Groeps-)agenda met taken en afspraken
  App-functie op smartphone
  Documenten delen (Dropbox, Google drive, e.d.) 
      
 • Correspondentie;
  Onderverdeeld naar:
  Webbased email
  Documentbeheer
     
 • Urenregistratie;
  Onderverdeeld naar:
  Uren, KM’s en onkosten registreren
  App-functie op smartphone
  Koppeling salarissysteem
  Koppeling HRM-systeem
     
 • Factureren;
  Onderverdeeld naar:
  Op basis van urenregistratie
  Op basis van nacalculatie
  Op basis van termijnen
  Elektronisch factureren o.b.v. UBL
  Elektronisch factureren anders
     
 • Projectenadministratie;
  Onderverdeeld naar:
  Hoofd- en deelprojecten
  Meerdere boekingsniveaus (fasen, activiteiten. etc)
  Meer- minderwerk per project
  Gereed melden
    
 • Boekhouding;
  Onderverdeeld naar:
  Grootboek
  Debiteuren en crediteuren
  Elektronisch bankieren
  BTW-aangifte
  Budgetten
  Direct boeken op projecten
  Purchase to Pay
  Meer over boekhouden...
     
 • Rapportages;
  Onderverdeeld naar:
  Dashboardfunctie
  Onderhanden werk
  Estimate to complete (begroot, gerealiseerd en nog te realiseren) 
     
 • Koppelingen; naar andere softwarepakketten.
     
 • Andere functies; functies voor zover deze niet hiervoor ondergebracht kunnen worden. Veelal specifiek aangeboden door leveranciers van software voor projectmanagement. 

 

Regel 2e kolom, 1234567890123456789012 34 56 78 90abcdefKleisteen


AFAS SoftwareMoneybird

Visma Software 

Informer Software

MUIS Software

Yuki


Gids boekhoudsoftware
De Gids Boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. Onderverdeeld naar: ZZP'ers en klein MKB, Middelgrote bedrijven (MKB) en Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals). De Gids is gratis beschikbaar in PDF-formaat.
Gids Boekhoudsoftware...

(Boekhoud)software voor ZZP'ers en klein MKB
Gericht op ZZP'ers en het kleine MKB segment is op deze website een apart onderdeel opgenomen met inzicht in onder meer Boekhoudsoftware en Factuuroplossingen. Zowel lokaal te installeren als online boekhouden via het model van Cloud computing (SAAS - Software as a service). 
Software voor ZZP en klein MKB...