My First Bootstrap 4 Page

Resize this responsive page to see the effect!

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Verschillen tussen standaard UBL 2.0 en 2.1 voor de factuur

De verschillen tussen UBL 2.0 en 2.1 zijn wat betreft de invoice (factuur) miniem. In versie 2.1. zijn slechts de volgende factuurelementen toegevoegd: 

- ProfileExecutionID
- DueDate (vervaldatum)
- BuyerReference
- StatementDocumentReference
- ProjectReference
- WithholdingTaxTotal. 

Deze elementen zijn optioneel.