My First Bootstrap 4 Page

Resize this responsive page to see the effect!

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Raadplegen alle mogelijke UBL elementen van een factuur met Api

Voor het eenvoudig raadplegen van alle UBL elementen van een factuur wordt verwezen naar: http://www.datypic.com/sc/ubl21/e-ns39_Invoice.html.

Let op:
Deze elementen worden lang niet allemaal ondersteund door Nederlandse administratiesystemen. Voor dit laatste wordt verwezen naar de factuurscenario's, zoals opgenomen in deze UBL-Wiki.